24 Mart 2018

Online Terapi

    Online terapi; zihinsel sağlık danışmanlığının internet üzerinden sağlanma olayıdır. Ayrıca e-terapi, uzaktan terapi, internet terapisi ve web terapisi olarak da bilinir. Terapistler ve çevrimiçi […]
19 Mart 2018

Neler Sizi İyi Bir Psikolog Yapar?

  İyi bir psikolog olmak, hemen hemen her psikoloğun istediği ve bunun için çokça çaba sarfettiği bir uğraştır. Montaigne bir sözünde şöyle der; ’Başarılı insanların ilk […]
26 Eylül 2017

Aile İçi Etkili İletişim

İnsanların duygu ve düşüncelerini birbirlerine aktarmasına iletişim denir. İki kişi arasında geçen bu iletişim yazılı, sözlü veya görsel ifadeler kullanılarak gerçekleştirilir. Gayri resmi olan ilişkilerde daha […]
1 Ağustos 2017

Kardeş kıskançlığı ve Çözüm Önerileri

Çocuk  için yeni kardeşin kabullenilmesi oldukça zordur. Çocuğun yeni kardeşi kabullenmesini, ailenin çocuğa yaklaşımı, çocuğun yaşı, gelişimi ve kişilik özellikleri gibi birçok faktör etkilemektedir.  Anne ve […]